MARRIAGE

 1. Submit the following to the parish office to get a schedule.
 2. (Latest) Photocopy of the Certificate of Live Birth from LRC or an authenticated copy from the NSO
 3. Original Baptismal Certificate and Confirmation Certificate (“FOR MARRIAGE PURPOSES” should be indicated in both).
 4. Two copies of 2X2 photos (both for groom and bride)
 5. Permit from the parish/ Endorsement letter if the bride resides outside the jurisdiction of the parish
 6. CENOMAR (Certification of No Record of Marriage) – authenticated copy from NSO

 

 1. Once the schedule of the wedding is given, visit the parish office and fill out an application form. The couple will be scheduled for an interview with the priest (note: the interview is held every Thursday @ 9:00 a.m. only).
 2. After the interview, the marrying couple shall attend a four-part Pre-Cana Seminar every Saturday @ 2:30 in the afternoon.
     • It is a must for the couple to have a complete attendance in the series of seminar.
 1. Apply for a Marriage License at the Office of the Civil Registry in the City Hall. Check all the information before submitting the documents to the parish office. (Note: The secretary is not held liable/ responsible for whatever inconsistencies or faulty entries in any documents). If the couple had their civil marriage previously, the have to present their marriage contract (original and photocopy) with registry number.

 

 1. Both parties shall provide their respective parishes a copy of Marriage Banns. The names of the couple will be included in the pronouncement of marriage for three consecutive weeks in their parishes. This is to make sure that there will be no problem or any impediment for their marriage.
     • If the bride resides in the area outside jurisdiction of St. Polycarp Parish, she must secure a request for permission from her church and it has to be attached to the Marriage Banns.
     • The reply or response coming from the other parish shall be received by the office before the scheduled date of wedding.

 

 1. The complete list of sponsors shall be brought to the parish office a week before the wedding. There should only be one (1) pair (one godfather and one godmother) of principal sponsors. Their names will appear in the Matrimonial Registry (and their address should also be written opposite their names).

 

 1. The Nuptial Fee must be paid before the scheduled date of wedding. These are as follows:
    • Basic total fee: Php.5, 000.00 (includes the stipend for the priest, Mass, office services, choir, and nuptial candle)
    • *with complete flower arrangement: Php.10, 000.00.
 1. The couple shall have their Confession an hour before the wedding ceremony.
 2. Marriage Contract and other documents pertaining to marriage should be carefully checked before they are brought to the Office of Civil Registry to avoid any discrepancies or erroneous entries.
 3. The marrying couple is encouraged to prepare two (2) sets of Mass offerings. This will give an opportunity to parents of both the groom and bride to participate in the offertory potion in the Nuptial Mass.
 
Kasal
[Tagalog]

       1. Ipasa ang mga sumusunod sa opisina upang makakuha ng schedule.

             a. Certificate of Live Birth – new photo copy mula sa LCR, or authenticated copy buhat sa PSA
             b. Baptismal & Confirmation Certificates – latest original copy na may nakasulat na “FOR MARRIAGE PURPOSES.”
             c. Dalawang (2) kopya ng 2×2 pictures ( babae ) at 2 kopya ng 2×2 pictures ( lalaki )
             d. Endorsement letter or permit kung ang babaeng ikakasal ay mula sa ibang lugar na nasasakupan ng ibang parokya
             e. CENOMAR (Certification of No Record of Marriage mula sa PSA)
 
2. Kapag nakakuha na ng schedule, maaari nang bumalik sa opisina sa mga araw ng Martes hanggang Linggo sa pagitan ng 8:30 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali at 2:30 hanggang 5:00 ng hapon upang makapag-fill-up ng application form at magpa-schedule ng interview. Ang interview ng pari ay tuwing Huwebes ng 9:00 ng umaga lamang.
 
3. Alamin ang schedule ng inyong seminar. Ang Pre-Cana Seminar ay may apat na bahagi na isinasagawa tuwing araw ng Sabado, 2:00 ng hapon na kailangang makumpleto bago ang araw ng kasal.
 
4. Mag-apply ng marriage license sa City Hall. Kailangang suriin ang lahat ng impormasyon bago ipasa sa parish office. Kung kasal na sa sibil, dalhin ang marriage contract na may registry no. Dalhin ang orihinal at photocopy ng CENOMAR (Certification of No Record of Marriage mula sa PSA).
 
 5. Kunin ang mga marriage banns o “tawag sa kasal” sa opisina at tiyaking ito ay madadala sa mga parokya na nakasasakop sa tinitirhan ng mga kakasalin. Tatlong linggo itong itatawag sa mga simbahan upang malaman kung mayroong maaaring maging hadlang sa kanilang binabalak na pagpapakasal. Kung mula sa ibang parokya ang babaeng ikakasal, mayroon ding request for permission na ibibigay ang secretary na ilalakip sa marriage banns. Ang mga tugon mula sa mga parokya ay kailangang maibalik sa opisina bago ang araw ng kasal.
 
6. Kailangang maipasa ang kumpletong listahan ng sponsors isang linggo bago ang araw ng kasal. Pumili ng isang pares ng ninong at ninang na tatayong principal sponsors at isulat ang mga address nito sa tabi ng kanilang pangalan. Ang pangalan ng mga ito ang mapapalagay sa libro ng kasal o matrimonial registry.
 
       7. Kailangang mabayaran ang nuptial fee bago dumating ang araw ng kasal.
          Basic Fee: Priest , Mass , Office Services , Lights , Electricity , Carpet , Choir , Nuptial Candle

   BASIC TOTAL P 5,000.00

   *with complete flower arrangement : P 10,000.00

 
         8. Ang pangungumpisal ng mga ikakasal ay isinasagawa tatlumpung (30) minuto bago ang kasal.
         9. Suriing mabuti ang nilalaman ng marriage contract upang maiwasan ang anumang pagkakamali bago ito mai- rehistro sa munisipyo.
 
        10. Kailangang maghanda ng dalawang (2) “offerings” para sa pag-aalay upang mabigyan
              ng pagkakataon ang mga magulang ng mga kakasalin na makapag-alay sa misa ng
              kasal.

 

Mga Paalala:

 1. Magtanong sa opisina tungkol sa mga bagay na hindi nauunawaan. Ugaliing bumisita sa opisina o tumawag sa sekretarya sa Globe Landline: 049 304 5950 | PLDT Landline : 049 543 0679 | SMART : 096375896582 kung may mga katanungan o paglilinaw. Hindi mananagot ang mga sekretarya sa anumang magiging pagkukulang ng mga kakasalin. Bukas ang opisina sa mga araw ng Martes hanggang Linggo, 8:30 ng umaga-12:00 ng tanghali at 2:30-5:00 ng hapon.
 
2. Siguruhing mapapasa ang mga requirements sa opisina isang linggo bago ang araw ng kasal upang maiwasan ang problema. Bigyang-tuon lalo’t higit ang marriage banns o tawag sa kasal.
 
3. Maging maingat sa pagpili ng mga damit na isusuot sa araw ng kasal.
 
4. Kunin ang marriage contract sa opisina ng parokya sampung (10) araw pagkatapos ng kasal.