CONFIRMATION
[ English ]

REQUIREMENTS:

  • Photocopy of the Birth Certificate
  • Photocopy of the Baptismal Certificate
  • Those who intend to receive the Sacrament of Confirmation shall attend the seminar held every Saturday, 2:00 p.m. @ Bulwagan San Policarpo.
  • Confession is a prerequisite to the Sacrament of Confirmation (time and date will be announced after the seminar)

             Fee: Php 300.00

 
 
Kumpil
[ Filipino ]

 MGA KINAKAILANGAN:

  • Photocopy ng Birth Certificate
  • Photocopy ng  Baptismal Certificate
  • Kinakailangang  makadalo ng seminar tuwing  araw ng Sabado sa ganap na ika-2:00 ng hapon sa  Bulwagang San Policarpo
  • Mangumpisal:  (maghintay sa anunsyo ng petsa at oras)
  • Kabayaran:  Php 300.00